Jeśli jesteś właścicielem tej strony, możesz wyłączyć reklamę poniżej zmieniając pakiet na PRO lub VIP w panelu naszego hostingu już od 4zł!
Strony WWWSerwery VPSDomenyHostingDarmowy Hosting CBA.pl
Ochotnicza Straż Pożarna w Krotoszynie
Informacje


Interwencje 2012
POŻARY : 0
MIEJSCOWE ZAGROŻENIA : 0
FAŁSZYWY ALARM : 0
RAZEM : 0

ROK 2011 : 139
Menu

Historia


Bezpieczeństwo naszych miast, osad i wsi ma w przeszłości swoją dość dawną tradycję i bogatą literaturę.
   Postępująca zwarta rozbudowa miast i osiedli pociągnęła za sobą coraz częstsze wielkie pożar, które zagrażały nie tylko dobru, ale życiu mieszkańców.
    Słomiane szczechy były poważną przyczyną wielkich pożarów które niszczyły całe miasta.
   Problem pożarów zaprzątał głowy wielu działaczy społecznych. Do takich należał Andrzej Frycz Modrzewski, który w swym dziele "O naprawie Rzeczypospolitej" mówi o klęsce pożarów i wysuwa wnioski walki z nimi.
   Na temat pożarów piszą Anzelm Gostomski w "Gospodarstwie" wydanym w 1558 roku, Kazimierz Haura w "Ekonomice ziemiaństwa", wydanej w Krakowie w 1670 r. i wiele innych.
   Wszystkie opracowania traktowały o niebezpieczeństwie pożarów, jako jednej z klęsk żywiołowych, niszczących dobytek narodowy.
   W XIX .wieku nastąpił na ziemiach polskich szybki rozwój przemysłu a z tym i rozbudowa miast.
   Był to również okres wzmożonego ruchu organizacyjnego nie tylko o charakterze narodowo-wyzwoleńczym, socjalnym czy obrony języka i kultury narodowej, ale również użyteczności społecznej.
   Do takich organizacji należały towarzystwa przeciwpożarowe, których konieczność istnienia dyktowały większe skupiska ludności i zagęszczenie zabudowań w miastach czy nawet po wsiach.
   Warunki te wymagały sprawniejszej akcji i zorganizowanej walki z żywiołem, który trawił mienie i zagrażał życiu obywateli. Już nie wystarczały dawniejsze środki przeciwpożarowe ograniczające się do prymitywnego sprzętu posiadanego przez rzemiosło.
    Stąd też wypłynęła konieczność ujednolicenia organizacyjnego straży pożarnych.
   W 1863 roku założony został prowincjonalny. śląsko-poznański "Związek Towarzystw Pożarnych i Ratunkowych". do którego należały straże z całej prowincji poznańskiej tworząc okręg od 1867 r.
    Założenie takiego związku wpłynęło na rozwój towarzystw przeciwpożarowych na naszym terenie.
   Po ostatnim wielkim pożarze w 1774 r. w Krotoszynie rajcowie i ławnicy miejscy nałożyli na poszczególne cechy różne obowiązki. Nie było to przypadkowe.
   Rzemieślnicy stanowili przeważającą część mieszczaństwa i przede wszystkim oni właśnie posiadali sprzęt i narzędzia niezbędne do wykonania rzemiosła, a jednocześnie nadający się do gaszenia ognia.
   Wyznaczono do wożenia wody słodowników i piekarzy, do bosaków i drabin wyznaczono murarzy, cieśli, rybaków i kowali. Do siekier stolarzy, kołodziejów i stelmachów. Do kubłów złotników, kuśnierzy, krawców, balwierzy, szewców. rymarzy, siodlarzy i innych pospolitych ludzi.
   W ten sposób na terenie miasta Krotoszyna zaczęto organizować cechy do walki z pożarami, a ich cechmistrzów do przeglądu kominów i narzędzi co dwie niedziele.

Eugeniusz LeszczyńskiJózef Jankowskimjr M. Krawczyk
Franciszek PłóciennikMarian JerczakJózef Urbaniak


Zarząd Ochotniczej Straży Pożarnej w Krotoszynie 1971r.


Poczet sztangarowy ze sztandarem OSP w Krotoszynie

   Z czasem cechy przekształciły się w drużyny które miały za zadanie niesienie pomocy przy gaszeniu pożarów. W roku 1863 były już zorganizowane drużyny przeciwpożarowe i miały najpotrzebniejszy, sprzęt.
   Do reorganizacji istniejących drużyn oraz utworzenia straży pożarnej Rada Miejska w Krotoszynie przystąpiła w roku 1872 Zorganizowano kosztem 400 talarów straż zakupuj±c wóz drabinkowy, kupiono jednolite mundury, topory, hełmy oraz wybudowano wspinalnię przy ul. Rawickiej na wzór istniejącej straży w Poznaniu. .
   Pierwszym komendantem straży pożarnej w Krotoszynie został mistrz ślusarski, Juliusz Muller, któremu przyznano roczne wynagrodzenie w wysokości 25 talarów, za co ten był zobowiązany sprzęt pożarniczy naprawiać, konserwować i zakupić potrzebny materiał.
   W roku 1875 rezygnuje ze stanowiska komendanta mistrz Muller z powodu odrzucenia jego wniosku o podwyższenie wynagrodzenia, a jego miejsce zajmuje Teodor Raetzer. Nadzór nad sprzętem powierzono mistrzowi ślusarskiemu Augustowi Drange za rocznym wynagrodzeniem 75 marek.
   11 grudnia 1878 roku przejmuje nadzór nad straż± inspektor Sorge, który jednak w roku 1888 z powodu powiększonej frekwencji gazowni ze stanowiska tego rezygnuje. Jego miejsce zajmuje Adolf Muller.
   Za czasów naczelnictwa Teodora Raetzera utworzono na jego wniosek dnia 10 grudnia 1888 roku przy straży pożarnej, Towarzystwo Straży Pożarnej, którego statut w § l opiewał: .
   "Przez częste ześcia koleżeństwo pielęgnować, a po trudnym obowiązku niesienia pomocy bliźniemu i o zabawie pomyśleć".
   Dlatego nasza straż tak lubi się bawić, co należy do tradycji od roku l888 i urządza często zabawy.
   W roku 1891 naczelnictwo obejmuje Ueberle. W tym czasie w roku 1892 utworzono w Lesznie na wzór organizacji śląskiej, podokręg straży pożarnej, do którego Straż Pożarna w Krotoszynie przystępuje dnia II stycznia 1893 roku.
   Według zestawienia tego Związku, Krotoszyńska Straż Pożarna była co do starszeństwa i organizacji na czwartym miejscu po Poznaniu, Wschowie i Lesznie.
   W roku 1895 zakupiono pierwszą drabinę mechaniczną, dwukołową długości 14 metrów.
   W roku 1899 obejmuje naczelnictwo ponownie Teodor Raetzner W tym czasie Straż Pożarna w Krotoszynie liczyła 60 członków czynnych, 2 honorowych i około 100 członków popierających.
   Sprzęt strażacki składał się z 4 sikawek, 200 m węża, 5 hakówek, 4 drabin przystawnych, I drabiny mechanicznej, 2 wozów rekwizytowych, 6 kufów, 1 płótna ratowniczego i 1 koszyka ratunkowego.
   W roku 1902 zostaje naczelnikiem budowniczy miejski Rauch. W tymże roku pobudowano kosztem 503 marek nową wspinalnię przy ulicy KoĽmińskiej. której wykonanie powierzono budowniczemu Czesławowi Robińskiemu. W tym samym roku została pobudowana remiza straży pożarnej.
   W dniach od 16 do 18 sierpnia 1902 roku Krotoszyn obchodził uroczyście ,.Dzień Straży Pożarnej" z licznym udziałem okolicznych straży. Na pokrycie kosztów tego obchodu złożyło obywatelstwo 600 marek, a magistrat miasta Krotoszyna przyznał 500 marek subwencji.
   W roku 1905 założono w Krotoszynie wodociągi. Przez założenie wodociągów sprzęt przeciwpożarowy wymagał uzupełnienia i wymiany, tym więcej że dla ułatwienia akcji przeciwpożarowej wybudowano 4 nadziemne i 102 podziemne hydranty.
   W tym też roku zakupiono druga drabinę mechaniczną czterokołową długości 18 metrów, wóz hydrantowy, który posiadał pomieszczenie dla hydrantów węży, prądnic, płótna ratowniczego jak i przyrządów sanitarnych.
   Poza tym pobudowano na błoniu szopę przy szkole dla znajdującej się tam sikawki, której opiekę powierzono W. Kalakowi - obecnemu seniorowi Ochotniczej Straży Pożarnej w Krotoszynie. Szopa ta została zburzona przez okupanta w drugiej wojnie światowej. W roku 1907 zakupiono aparat tlenowy. Tak Straż Krotoszyńska przetrwała do pierwszej wojny światowej.
   W tym czasie najgroźniejszy pożar wybuchł w roku 1878 przy ul. Zdunowskiej nad warsztatem stolarskim Glatzla, w którym trzech czeladników wymienionego mistrza straciło życie w płomieniach. Ogień z szaloną szybkością przeniósł się na obok stojący spichlerz, a stamtąd na dalsze budynki mieszkalne aż do ulicy Garncarskiej pod dom Ziętkiewicza tak, że ogółem pastwą płomieni padły 23 domy mieszkalne i 3 spichlerze. Pożar zlokalizowano przy pomocy sikawek okolicznych straży. Tenże pożar dał powód do utworzenia ulicy Nowej.


Erwin FurmańskiStefan PochaStanisław Drabik
Tadeusz WalczakMarcin SworaStanisław Chudziński

   Następnie Straż Krotoszyńska zlikwidowała dalsze pożary, w roku 1897 tartaku przy ul. Zdunowskiej, w roku 1903 pożar koszar Czerwonych, który strawił całą frontową część strychu od ul. Wolności. W pożarze tym mimo niebezpieczeństwa wybuchów znajdującej się tam amunicji, wyróżnili się wybitnie Druh Władysław Kalak oraz naczelnik Wawrzgniec Chmielewski.
   Po I-szej wojnie światowej zarząd OSP Krotoszyn tworzyli:
    Naczelnik - Reinhold Czech,
   Z-ca naczelnika - Wawrzgniec Chmielewski,
    Ogniomistrz - Mieczysław Kończak,
    Gospodarz - Franciszek Talarczyk,
    Plutonowi: - Kalak, Romanowski, Pflantz,
   Z-cy plutonow.: - Kaczyński i Paluszkiewicz,
   W roku 1921 utworzono orkiestrę, do której instrumenty zakupiło towarzystwo.
   Pierwszą zabawę z własna orkiestrą urządzono dnia 4 września 1921 roku. Na zebraniu w dniu 26 lipca 1921 roku uchwalono, aby po każdym miesięcznym ćwiczeniu urządzić zabawę dla straży w zamkniętym kółku i to bezpłatnie.

   Dnia 28 stycznia 1922 roku odegrało ówczesne Towarzystwo Miłośników Sceny przy OSP sztukę teatralną.
   Dnia 2 lipca 1922 roku urządzono obchód 50-lecia istnienia straży i wręczenia nowego sztandaru, ufundowanego przez Druha Mariusza Hemnlera.
    Na skutek wewnętrznych niesnasek w dniu 13 lipca 1922 roku wpłynął wniosek o rozwiązanie Towarzystwa. Na zwołanym zebraniu doszło do zgody i wybrano już zarząd składający się z następujących druhów:
    Prezes - Reinhold Czech
    Z-ca Prezesa - Wojciech Piłowski
    Skarbnik - Edmund Kot
    Sekretarz - Maksymilian Jelinowski
    Z-ca sekretarza - Ludwik Ludwiczak
    Dnia 16 stycznia 1924 roku w wy borach prezesem zostaje druh Antoni Garstka. W wyborach w dniu 12 stycznia 1927 roku prezesem zostaje druh Wawrzyniec Chmielewski, a zastępcą druh Władysław Kalak, sekretarzem druh Stanisław Szczurek, a skarbnikiem druh Mieczysław Janiak.
    W roku 1927 Krotoszyńska Straż zdobyła na zawodach ogólnopaństwowych w Poznaniu I nagrodę Wojewódzką i III nagrodę ogólnopaństwową. Poza tym brała udział w roku 1929 w zawodach z okazji Powszechnej Wystawy Krajowej w Poznaniu, gdzie uzyskała wyróżnienie.
    Na zebraniu w dniu 20 kwietnia 1932 roku prezesem wybrano, burmistrza miasta Krotoszyna druha Fenrycha a na zastępcę druha Adamiaka i Chmielewskiego a sekretarzem Edwarda Nawrockiego i skarbnikiem druha Władysława Kalaka.
    Dnia 12 lipca 1932 r. urządzono uroczysty obchód 60-lecia istnienia straży pożarnej. W tym dniu urządzono zawody na dziedzińcu Seminarium Nauczycielskiego Na uroczgstości te zjechały się straże pożarne z Jarocina, Ostrowa, Koźmina, Pogorzeli, Odolanowa, Kobylina, Zdun i 19 okolicznych wiosek.
    W tym czasie większe pożary to: w 1922 roku pożar Koszar Białych przy ulicy Wolności, następnie duży pożar cegielni Robińskiego, do którego likwidacji pomogła straż ze Zdun, W roku 1927 palił się magazyn węglowy u p. Dubasa, a w roku 1928 pożar tartaku p. Furmana.
    Poza tym Straż Krotoszyńska likwidowała pożary poza miastem. Największy z nich był pożar Baszkowa, następnie Osuszy, w Lutogniewie, Kobiernie, Biadkach, Wronowie, Kromolicach i dużo mniejszych.
    Straż nasza w roku 1934 na zebraniu w dniu 16 kwietnia przyjęła statut wzorcowy.
    Po przyjęciu wzorcowego statutu zaczęły się nieporozumienia i niesnaski. Wszelkie spory załagodził ówczesny powiatowy naczelnik druh Dimke, który swą ofiarną pracą na żniwie pożarnictwa zaskarbił sobie pełne uznanie i zaufanie.
Utworzony zarząd po przyjęciu statutu wzorcowego składał się z następujących druhów:
    Prezes - Mieczysław Kończak
    Z-ca Prezesa - Czesław Adamiak
    Gospodarz - Jan Smoliński
    Komendant straży -, Edward Dimke
    Wybrany nowy Zarząd postanowił podnieść poziom straży. W tym celu zaczęto systematycznie szkolenie i ćwiczenia. Przebudowano remizę strażacką i dążono wszelkimi siłami do zmotoryzowania straży.
    Dzięki staraniom ówczesnej rady miejskiej w roku 1934 zakupiono autopogotowie z motopompą i kompletnym wyposażeniem. W tym Zarząd Miejski zakupił kompletne umundurowanie oraz, hełmy i pasy bojowe oraz potrzebny sprzęt przeciwpożarowy.
    Straż pożarna dzięki przychylnemu stanowisku Zarządu Miejskiego i Rady Miejskiej do roku 1939 rozwijała się bardzo pomyślnie tak, że mogła rywalizować w akcji z najlepiej wyposażoną strażą.
   W tym czasie straż krotoszyńska brała udział w następujących większych pożarach:
    u Pflantza w Rynku,
w fabryce cykorii i kawy słodowej u Staniszewskiego,
    w stolarni Gulczyńskiego przy ul. Farnej,
    w piekarni Kmiecika przy ul. Kaliskiej,
    pożar młyna w Kobylinie,
    pożar majątku w Wolenicach i wiele drobniejszych.
    Członkowie Ochotniczej Straży Pożarnej w Krotoszynie świadomi swych .obowiązków, zawsze gremialnie uczęszczali na wykłady i ćwiczenia. W tym czasie wykłady, kursy, ćwiczenia prowadził druh Edward Dimke.
    W tym czasie instruktorem powiatowym był obecny: zastępca Komendanta Głównego Straży Pożarnch płk. Władgsław Piławski.
    Nie sposób wymieniać wszystkich ofiarnych druhów krotoszyńskiej straży, którzy bezinteresownie pełnili swą zaszczytną służbę społeczną z narażeniem życia ratowali ludzi i ich dorobek. Przechowała się pamięć o nielicznych: Władysławie Kalaku, Stanisławie Wawrzyniaku, Stanisławie Cierniewskim, Michale Mizerze, Ludwiku Frali, Janie Dylaku, Antonim Garstce, Tomaszu Wiśniewskim, Szczepanie Kinastowskim, Mieczysławie Janiaku, Franciszku Przybylskim, Franciszku Kołomaku, Józefie Mincie, Janie Kukiełczyńskim, Antonim Kolanowskim, Józefie Stefańskim, Czesławie Romanowskim. O innych nie wymienionych, o całej rzeszy bezimiennych-myślimy dziś ze szczególnym wzruszeniem. Wszyscy pełnili honorową, a zarazem ciężką i niebezpieczną służbę.
    W chwili wybuchu II wojny w dniu l września 1939 roku z rozkazu władz, nasza straż pożarna wraz z całym sprzętem zmotoryzowanym została przekazana 19 pułkowi lotniczemu Wojska Polskiego, a sekcja strażacka w sile 18 ludzi po działaniach wojennych wróciła do Krotoszyna.
    Okupant wcielił członków Ochotniczej Straży Pożarnej w szeregi niemieckiej straży pożarnej, gdzie zmuszeni byli pod knutem bata hitlerowskiego pełnić swą służbę aż do zakończenia działań, a właściwie wyzwolenia miasta Krotoszyna przez Armię Radziecką.
    W momencie ustępowania Niemców na polecenie konspiracyjnego jeszcze wówczas burmistrza Bardońskiego strażacy polscy zabezpieczyli sprzęt. W ten sposób umożliwiona została reaktywizacja straży, która już w dniu 24 lutego 1945 roku na pierwszym powojennym zgromadzeniu powołała nowy zarząd tymczasowy w składzie:
    Prezes - Czesław Adamiak
    Naczelnik - Józef Minia
    Z-ca naczelnika - Franciszek Płóciennik
    Sekretarz - Jan Wojtaszek
    Skarbnik - Stanisław Eliasz
    Ławnicy - Przybylski i Hipolit Młynarz
    Z wydatną pomocą pośpieszył też ówczesny burmistrz Stefan Zawieja oraz Zarząd Miejski, dzięki którym już w r. 1945 zakupiono samochód drużynowy marki" Tatra", który jednak okazał się niewystarczający dla należytego wypełniania obowiązków naszej straży.
   W dniu 8 kwietnia 1946 roku odbyło się Walne Zebranie, na którym wybrano nowy zarząd w składzie:
    Prezes - Jan Smoliński
    Naczelnik - Józef Minta
    Sekretarz - Stanisław Drygas
    Skarbnik - Franciszek Chudziński


    W następnym roku zarząd został bez zmian. W tym roku, to jest w 1947 Ochotnicza Straż Pożarna obchodziła uroczystość 75-lecia swego istnienia. W związku z jubileuszem Zarząd Miejski i Miejska Rada Narodowa w Krotoszynie zakupiła samochód, który usprawnił pracę straży.
    Zostaje też zakupiony samochód przez straż marki "Steyer". Ochotnicza Straż Pożarna organizuje własną bibliotekę w roku 1948 z książek ofiarowanych przez członków.
    Na zebraniu walnym w dniu 30 stycznia 1949 roku zarząd zostaje wybrany w nowym składzie i to:
    Prezes dotychczasowy - Jan Smoliński
    Naczelnik - Franciszek Płóciennik
    Sekretarz - Florian Pługowski
    Skarbnik - Franciszek Chudziński
    Utworzono też przy straży zespół teatralny. którym kieruje druh Franciszek Płóciennik. Zespół ten w roku 1948 wystawia sztukę "Strażacy", a zysk z przedstawień przeznacza się na zakup książek do biblioteki.
    Na zebraniu w dniu 30 marca 1949 roku Powiatowy Komendant druh Wawrzyniak przedstawia nowego naczelnika straży mianowanego przez Starostwo Powiatowe - druha Józefa Snelę.
    W tym czasie straż pracuje dalej, organizując się i biorąc udział we wszystkich pożarach na terenie miasta Krotoszyna oraz powiatu.
    Na nadzwyczajnym zebraniu w dniu 1 sierpnia 1949 roku w związku z zrezygnowaniem Zarządu z pełnionych funkcji, wybrano nowy zarząd w składzie:
    Prezes - Józef Sesiuk
    Skarbnik - Leonard Antoszkiewicz
    Sekretarz - Czesław Chudziński
    Druh Jan Smoliński uchwałą walnego zgromadzenia został członkiem honorowym. Naczelnikiem mianowanym nadal był druh Józef Snela.
    W roku 1949 wielki pożar Dzielic wykazał bojowość naszej straży.
    W październiku 1949 roku Związek Straży Pożarnej został rozwiązany, a ochrona przeciwpożarowa kraju przeszła w ręce czynnika państwowego, jakim były powołane do życia Komendy Straży Pożarnych z Komendą Główną na czele.
    Rozwiązanie Związku Straży Pożarnej było równoznaczne z zawieszeniem działalności samorządu w ochotniczych strażach pożarnych.
    Zarząd Ochotniczej Straży Pożarnej w Krotoszynie pracuje jeszcze do końca roku 1950. Powstaje Komenda Straży. której komendantem jest początkowo druh Józef Snela a następnie Hipolit Młynarz, po objęciu przez druha Snelę funkcji Powiatowego Komendanta.
    Rozwiązanie Związku Ochotniczych Straży Pożarnych było niewłaściwym pociągnięciem. W tym czasie notuje się upadek działalności straży pożarnych. Praktyka życiowa wykazała, że nie może być mowy o skutecznej ochronie przeciwpożarowej bez oparcia o społeczeństwo. Stopniowo dojrzewało zrozumienie tej prawdy. W grudniu 1956 roku zwołany został do Warszawy Krajowy Zjazd Delegatów Ochotniczych Straży Pożarnych, na którym powołano do życia ponownie Związek Ochotniczych Straży Pożarnych.
    W dniu 31 lipca 1957 roku w Prezydium Powiatowej Rady Narodowej w Krotoszynie zorganizowano Tymczasowy Zarząd Oddziału Powiatowego Ochotniczych Straży Pożarnych.
    W zebraniu wzięli udział: Z-ca Przewodniczącego Prezydium Powiatowej Rady Narodowej Ob. Stefan Chudziński, druh Władysław Przybyszewski - Inspektor Wojewódzki Zm. OSP, Józef Snela Komendant Powiatowy, Józef Sesiuk - dotychczasowy prezes, Franciszek Płóciennik, Stefan Heider, Stanisław Eliasz, Kazimierz Smoliński, Frąckowiak, Sobiejewski, Skrzypek i Nabzdyk.
    Listem nominacyjnym Tymczasowy Zarząd Oddziału Powiatowego składał się z następujących członków:
    Prezes - Józef Sesiuk
    Wiceprezes - Konrad Skotarczak
    Sekretarz - Franciszek Płóciennik
    Skarbnik - Stanisław Eliasz
    Ochotnicza Straż Pożarna w Krotoszynie na zebraniu wyborczym w dniu 1 grudnia 1957 roku wybrała prezesem druha Łęgę, naczelnikiem druha Franciszka Płóciennika, na dalszych członków wybrano druhów: Pochę, Sworę, Kazimierza Smolińskiego, Kutzmana, Pługowskiego, Drabika i Kalaka.
    Straż zaczęła ponownie się organizować, a następnie po ukazaniu się statutu wzorcowego przyjęła go jako obowiązujący.
    W roku 1958 zapada uchwała uszycia mundurów dla wszystkich strażaków oraz zorganizowano drużynę młodzieżową, którą ćwiczy druh Walczak.
    W styczniu 1958 roku na Walnym Zebraniu następuje zmiana Prezesa, którym zostaje druh Bukowski a sekretarzem druh Szeszycki, Następnie sekretarzem po druhu Szeszyckim zostaje druh Smoliński.
    Bok 1959 należy w historii straży do okresu, m którym straż krotoszyńska umacnia się liczebnie i finansowo Straż dysponuje poważnymi kwotami, które obraca na zakup sprzętu, umundurowania, urządza wycieczki i spotkania towarzyskie.
    W czasie różnych uroczystości i "Tygodnia Straży Pożarnej" urządza różne pokazy nie tylko na terenie miasta Krotoszyna. Powiatowy Komendant Straży Pożarnych kpt. poż. Mieczysław Krawczyk współpracuje ze strażą i pomaga jej w uzupełnieniu sprzętu.
    Członek OSP Krotoszyn, Prezes Zarządu Powiatowego Związku OSP w Krotoszynie druh Eugeniusz Leszczyński na I-szym Walnym Zjeździe Związku Ochotniczych Straży Pożarnych w Warszawie zostaje wybrany członkiem Zarządu Głównego.
    Następny rok, to rok wytrwałej pracy i dalszych zaszczytnych osiągnięć straży krotoszyńskiej. Umundurowano jedną drużynę młodzieżową, która występuje we wszystkich uroczystościach i zawodach.
    Prezesem w roku 1961 zostaje wybrany druh Stanisław Drygas, który jednak na skutek złego stanu zdrowia rezygnuje z tej funkcji, a jego miejsce zajmuje druh Kazimierz Smoliński.

90-lecie OSP w Krotoszynie


Dekoracja sztandaru OSP złotym znakiem przez Prezesa Zarządu Głównego płk. Małeckiego


Na czele uroczystego pochudu władze powiatowe

    Głównym motorem w pracy od dłuższego czasu jest druh Franciszek Płóciennik - naczelnik Ochotniczej Straży Pożarnej w Krotoszynie, który za swój wkład pracy i poświęcenie został odznaczony przez władzę ludową Srebrnym Krzyżem Zasługi.
    Straż otrzymuje nowy samochód bojowy oraz Prezydium Powiatowej Rady Narodowej buduje nową strażnicę przy ul. Mickiewicza.
    Rozwija się życie organizacyjne, objawiające się uczestniczeniem w różnych zjazdach, pomoc w organizowaniu zjazdów, uroczystości w innych strażach, udział w zawodach, szkoleniach oraz organizowaniu ćwiczeń i pokazów.
    Ostatnio zorganizowano młodzieżowy zespół taneczny. Od czasu do czasu straż pokazuje społeczeństwu swą sprawność w grze w prądopiłkę oraz organizowanych alarmach.
    Uzupełniony i dobrze utrzymany sprzęt mechaniczny, jak też wysoka sprawność działania członków straży, przynoszą im zaszczytne wyróżnienie w zawodach i pokazach. Przez natychmiastową i skuteczną akcję w walce z pożarami nie tylko w miejscu, ale w bliższej i dalszej okolicy zjednała sobie straż krotoszyńska miano jednej z najlepszych OSP.
    W poczuciu godnie spełnionych obowiązków, darzeni uznaniem społeczeństwa, gdzie spełniają swoje obowiązki społeczne.
    Władza powiatowa - Prezydium Powiatowej Rady Narodowej w Krotoszynie w dowód uznania, ufundowała nowy sztandar, który został wręczony w dniu 2 maja 1962 roku, w tym to dniu Ochotnicza Straż Pożarna obchodziła jubileusz 90-lecia swego istnienia.
    Na uroczystości te przybyli: Prezes Zarządu Głównego Związku OSP w Warszawie Druh płk Małecki, Z-ca Komendanta Głównego Straży Pożarnych płk Pilawski, władze wojewódzkie z prezesem, komendantem i inspektorem oraz władze powiatowe z I-szym Sekretarzem KP PZPR tow, Majerczakiem, Prezesem PK ZSL Ob. Niedbałą, Prezesem PK SD Ob. Basiakiem, Przewodniczącym Prezgdium PRN Ob, Franciszkiem Kaźmierczakiem i inni.
    Sztandar ufundowany przez społeczeństwo wręczył Ob, Franciszek Kaźmierczak - Przewodniczący Prezydium PRN, a następnie Prezes Zarządu Głównego Druh płk Małecki udekorował sztandar "złotym znakiem", najwyższym odznaczeniem korporacyjnym, za zasługi OSP w Krotoszynie.
    Na tej uroczystości zostali odznaczeni następujący druhowie:
    złotymi medalami: Franciszek Płóciennik i Stanisław Przybylski,
srebrnymi medalami: Hipolit Młynarz, Marian Swora, Jan Kutzman, Józef Kalak, Kazimierz Smoliński,
    brązowymi medalami: Stefan Pocha, Stanisław Drabik, Chudziński, Jan Dekert, Bolesław Franciszek Jankowski. Mieczysław Krawczyk i Józef Urbaniak.
    W dniu 8 maja 1962 roku na zebraniu Zarządu OSP omówiono przebieg uroczystości.
    Stwierdzono, że przybyło 28 straży z naszego i sąsiednich powiatów. Dochód wyniósł kwotę 13,375 zł jako ofiary z racji ufundowania sztandaru. Rozchód na urządzenie uroczystości wyniósł 11,544 zł.
    Społeczeństwo powiatu i miasta Krotoszyna godnie uczciło jubileusz straży krotoszyńskiej, oceniając jej zasługi.
    Zarząd Straży na swe 90-lecie istnienia składał się z następujących członków:
    Prezes - Kazimierz Smoliński
    Wiceprezes - Edmund Nowacki
    Naczelnik - Franciszek Płóciennik
    Sekretarz - Marian Jerczak
    Skarbnik - Stefan Pocha
    Gospodarz - Jan Kutzman
    Lata 1962 do 1964 to dalsza praca nad umacnianiem szeregów strażackich przez tworzenie drużyn młodzieżowych męskich i żeńskich. Dalsze zaopatrzenie w sprzęt i nowoczesne wozy.
    Na Walnym Zebraniu w dniu 4 kwietnia 1964 roku wybrano nowy zarząd w składzie:
    Prezes - Kazimierz Smoliński
    Wiceprezes - Marian Jerczak
    Naczelnik - Franciszek Płóciennik
    Sekretarz - Edwin Furmański
    Skarbnik - Stefan Pocha
    Gospodarz - Stanisław Drabik
    Członek - Józef Urbaniak
    Członek - Edmund Nowacki
    Na przewodniczącego Komisji Rewizyjnej wybrano druha Antoniego Augustyniaka. Straż krotoszyńska każdego roku organizowała wycieczki do lasu dla członków i ich rodzin z różnymi atrakcjami, między innymi strzelanie z wiatrówek o nagrody.
    Urządzono też zawody prądopiłki, w której brały udział straże z Ostrowa i ze Zdun poza strażą krotoszyńską

.

90-lecie OSP w Krotoszynie


Raport składa Naczelnik Druh Płóciennik prezesowi Zarządu Głównego płk. Małeckiemu i Z-cy Kom. płk. Pilawskiemu


Zarząd z władzami powiatowymi i sekcją bojową oraz sekcją młodzieżową

    Urządzono też zabawy przy strażnicy na placu, gdzie w czynie społecznym uporządkowano teren i Wybudowano płytę taneczną betonową.
    Do krotoszyńskiej straży zgłaszają się ludzie młodzi, z których po kilku latach tworzy się sekcję bojową. a z najmłodszych drużyny młodzieżowe.
    W 1969 roku straż w dalszym ciągu powiększa swoje szeregi przez werbunek młodzieży i ludzi dorosłych.
    W dniu 12 października 1969 roku na zawodach wojewódzkich zajęła 3 miejsce. Sekcję bojową ćwiczy Druh Franciszek Plóciennik -Naczelnik OSP, a sekcję młodzieżową Druh Paterek - przeszkolony po tej linii.
    Straż bierze udział w pożarach w powiecie i na terenie miasta.
    Na terenie powiatu w 1969 roku straż brała udział w gaszeniu pożarów w Bestwinie i Orli oraz w ćwiczeniach leśnych wspólnie ze strażą leśną.
    Dzięki Prezydium Miejskiej Rady Narodowej w Krotoszynie straż jest dobrze wyposażona w sprzęt osobisty i umundurowani.
    Straż posiada pełne umundurowanie na 2 sekcje bojowe oraz umundurowanie wyjściowe dla 44 strażaków.
    W 1969 roku OSP otrzymała dotację z Prezydium Miejskiej Rady Narodowej w wysokości 20000 zł, za którą zakupiła pasy bojowe i mundury. Sekcja młodzieżowa posiada umundurowanie ćwiczebne i wyjściowe.
   W "Dniach Ochrony" w miesiącu maju OSP organizuje ćwiczenia pokazowe na terenie miasta i powiatu.
    Na zebraniu sprawozdawczo - wyborczym w dniu 1 marca 1969 roku został wybrany zarząd w składzie:
    Prezes - Druh Marian Jerczak
    Naczelnik - Druh Franciszek Płóciennik
    Wiceprezes - Druh Józef Urbaniak
    Sekretarz - Druh Edwin Furmański
    Skarbnik - Druh Stefan Pocha
    Gospodarz - Druh Stanisław Drabik
    Członek - Druh Stanisław Chudziński
    Komisja Rewizyjna w składzie:
    Przewodniczący - Druh Franciszek Jankowski
    Członek - Druh Zygmunt Gulczyński
    Członek - Druh Józef Kujawski
    Zastępca - Druh Stanisław Piłat
    Rok 1970 nie przynosi zmian w zarządzie OSP.
    Na zawodach wojewódzkich straż zajmuje 3 miejsce w ćwiczeniach bojowych i 2-gie miejsce w OTK na 24 straże biorące udział w tych zawodach.
    W 1970 roku bierze udział w 21 pożarach, z tego na terenie miasta w 7 małych. szybko zlikwidowanych.
    Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego Związku OSP Druh Józef Jankowski zawsze służy pomocą krotoszyńskiej straży.
    Powiatowy Komendant Straży Pożarnych Druh mjr poż. Mieczysław Krawczyk. stara się o naszą straż, wspólnie omawia ćwiczenia i zaopatruje w sprzęt bojowy.
    Prezes i Powiatowy Komendant zawsze biorą udział w zebraniach sprawozdawczych i innych z różnych okazji.
    Życie kulturalno-oświatowe jest prowadzone przez urządzanie zabaw na miejscu, imprezy wyjazdowe i życie świetlicowe, gdzie są różne czasopisma fachowe i prasa oraz gry towarzyskie.
    Krotoszyńska Ochotnicza Straż Pożarna jest dobrym przykładem dla wszystkich straży sąsiednich i wzorem dla nich, jest zawsze gotowa nieść pomoc w niebezpieczeństwie.
    Dopiero dziś w okresie władzy ludowej znalazła pełne pole do popisu, warunki do najskuteczniejszego działania, a zarazem pełnego zrozumienia i należytą ,ocenę ze strony władz wszystkich szczebli i całego społeczeństwa.
    Wyrazem tego jest nie tylko coraz lepszy i nowocześniejszy sprzęt jakim dysponuje wszechstronna pomoc z jaką spotyka się w swej działalności, ale także bezpośredni udział w uroczystościach i zebraniach przedstawicieli najwyższych władz państwowych-powiatowych, wojewódzkich i centralnych.
    Wyrazem uznania ze strony Państwa jest ustalenie dla pożarnictwa" Dnia Strażaka" oraz różne zarządzenia i przepisy umożliwiające właściwą działalność ochotniczego strażactwa.
    Wyrazem uznania to odznaczenia państwowe przyznane naszym członkom za działalność w ochronie przeciwpożarowej, a straży złoty znak najwyższe odznaczenie korporacyjne.
    Wyrazem opieki i pomocy to nowoczesne wozy strażackie, sprzęt i umundurowanie.
    Ochotnicza Straż Pożarna w Krotoszynie w roku swego Jubileuszu l00-nej rocznicy istnienia zawsze będzie przykładem i wzorem dla innych i będzie się starała właściwie z pełną gorliwością wypełniać swe obowiązki dla dobra Polski.